Busvervoer

BUSROETES

Ons busroetes is van kardinale belang vir ons skool. Die veilige vervoer van busleerlinge geniet die hoogste prioriteit, en daarom maak die skool seker dat ons voertuie te alle tye geheel betroubaar en padwaardig is.

Busroetes word ge-affekteer deur die COVID-19 situasie!

Die Vryheid-Richardsbaairoete kombineer met die Eshowe roete. Slegs een bus word tot verdere kennisgewing gebruik.

RICHARDSBAAI, EMPANGENI

Busse vertrek op al die buiteroetes om 13:35 vanaf die skool. Hierdie geld deurlopend ten sy daar veranderde tye geld.

PONGOLA, MKUZE, BOABAB EN HLUHLUWE

Busse vertrek op al die buiteroetes om 13:35 vanaf die skool. Hierdie geld deurlopend ten sy daar veranderde tye geld.

DUNDEE, LADYSMITH, WINTERTON, PIETERMARITZBURG

Busse vertrek op al die buiteroetes om 13:35 vanaf die skool. Hierdie geld deurlopend ten sy daar veranderde tye geld.

ULUNDI, MELMOTH, ESHOWE

Busse vertrek op al die buiteroetes om 13:35 vanaf die skool. Hierdie geld deurlopend ten sy daar veranderde tye geld.

UTRECHT, NEWCASTLE

Busse vertrek op al die buiteroetes om 13:35 vanaf die skool. Hierdie geld deurlopend ten sy daar veranderde tye geld.

DORPSROETE

Die dorpsbus vertrek elke dag 15 minute nadat die skool verdaag het.

Vertrek: Middae – 15 minute na verdaging