Meer oor ons Koshuis

Cassie Smit

Welkom by ons koshuis!

Ons koshuis is ‘n integrale deel van die suksesse en kwaliteite van ons skool. Vanweë die aard en samestelling van Pionier is die koshuis die slagaar van ons bestaan. Dit is daarom vir ons belangrik dat elke kosganger ons koshuis beleef as ‘n tuiste weg van die huis.

Ons koshuis bied ‘n veilige, huislike omgewing waarbinne ons kosgangers hulle ten volle kan uitleef terwyl hulle voorberei word om die toekoms met trots te kan binne gaan.

Mnr Cassie Smith, Koshuissuperintendent

Ons Missie

Ons missie by die koshuis is om die ideale leefruimte te skep waarbinne elke kosganger die geleentheid sal kry om tot sy of haar volle potensiaal te kan ontwikkel as mens.

  • Ons koshuis is die hart van ons skool
  • Ons bied ‘n rustige en huislike leefruimte met geborgenheid
  • Ons voedingsprogram fokus op gesondheid en balans
  • Ons koshuisgelde vergelyk gunstig met die van u huishouding
  • Kosgangers word blootgestel aan gesonde roetines
  • ‘n Gesonde en ondersteunende leefomgewing word geskep.

Gereelde vrae

Die koshuis sal gedurende die 2de kwartaal weer “inbly-naweke” toelaat. Leerders moet asseblief teen Donderdag inteken indien hulle ‘n naweek gaan inbly.

Ons wil seker maak dat ons kosgangers veilig sal wees wanneer hulle terugkeer. Baie streng maatreëls sal hiervoor geld! Besoek die dokumentblad van die koshuis vir ons reëlings.