Aksies, byeenkomste en vergaderings

Koronavirus: die pad vanaf 1 Mei

Die grendeltydperk is nou op die stadium dat die staat se aankondiging dat skole weer moet open in beplanning is. Ons het reeds, vandat dit duidelik geword het dat hierdie tydperk se grense telkens verskuif gaan word, reëlings in plek gestel dat ons leerders sinvol besig kan bly met skoolwerk. Gereelde kommunikasie na ouers en leerders via die D6-Kommunikeerder en die kontakpogings deur kontakgroepe in vakverband het leerders genoeg pitkos gegee om gereelde breinwerk te kan doen.

Ouers en leerders word steeds versoek om slegs die aankondigings wat deur die hoof via die D6-Kommunikeerder gepos word as die feitelike korrekte te aanvaar. Hierdie inligting word gedeel na aanleiding van besluite geneem gegrond op die korrekte weergawes van wat aan die gang is.

Deur die nakoming van die inperkingsgrense gestel kan ons saam hierdie ding oorwin!

Anoniem, 'n toegeweide Pionier

Aanspreeklikheid

Skole sal slegs open indien daar volledig voldoen word aan al die gesondheids- en administratiewe vereistes soos deur die staat gestel is en deur die verwante onderwysersunies gemonitor word. Geen personeellid, leerder of werker sal blootgestel word aan die moontlikheid van infeksie totdat aan al die verwagtinge voldoen is nie. Hierdie sluit die beruik van die skool- en koshuiskompleks in.

‘n Gesonde skoolomgewing – dit is al wat ons verlang om met ons skoolwerk en ons lewens te kan aangaan! Baie dankie aan almal wat sinvol hieraan deelneem.

Join event

2020-5-1 2020-5-31 UTC+2 Koronavirus: die pad vanaf 1 Mei Kommunikasie met ouers, leerders en personeel aangaande die staat van inperking en die skool se reaksie. Hoërskool Pionier
Add to Calendar
You already has been joined the event.
×
Thank you! You joined the event.
×