KOSHUIS - LEERLINGLEIERS

Koshuis - Leerlingleiers

KOSHUIS - LEERLINGBESTUUR 2020

Shanté Veldsman

Presidente

Dee-Mari Kriel

Visie-Presidente

Christinet Zaal

Visie-Presidente

MEISIESGANGE

Rozella 2020

Nicole Führi

Rozella huisves die senior dames in die koshuis. Hier woon die graad 12 meisies.

Melkweg 2020

  • Shanté Veldsman (Hoofprefek)
  • Rochelle de Villiers
  • Delmari van Eeden

Stellaland 2020

Van links na regs

  • Dee-Mari Kriel (Hoofprefek)
  • Dominique Bezuidenhout
  • Marla Smit

Dahlia 2020

Van links na regs:

  • Christinet Zaal (Hoofprefek)
  • Amy Dedekind

SEUNSGANGE

De Vos 2020

Van links na regs:

  • Ruben van Biljon
  • Levi Boullé

Republiek 2020

Mosambiek 2020