Koshuis - Dokumente en inligting

Belangrike dokumente, vorms en inligting.

Hierdie bladsy bevat belangrike inligtig en skakels na belangrike dokumente rakende die algemene daaglikse verloop in die koshuis. Hierdie dokumente kan in PDF formaat afgelaai kan word. U rekenaar moet hiervoor oor die regte sagteware beskik om sulke lêers te kan lees. Hierdie kan afgelaai word vanaf die webwerf van Adobe as ‘n PDF leser.

Let daarop dat sekere inligting op hierdie bladsy sonder kennisgewing kan verander in die lig van die COVID-19 situasie!

Ander tersake dokumentasie en inligting!

Tersake dokumentasie en inligting kan ook op ander bladsye op ons werf besigtig of afgelaai word.
Administratiewe dokumente
Beleidsdokumente
Algemene Organisasie