Gereelde vrae

Aansoeke

Geen registrasiegelde of enige ander fooie is betaalbaar voordat u kennis van die skool ontvang het dat u aansoek suksesvol was nie.

‘n Aansoekvorm vir elke kind is noodsaaklik aangesien elke inskrywing individueel en op ‘n eie inskrywingsnommer hanteer word.

Onvolledige aansoeke kan nie geprosesseer word nie. Uitstaande inligting kan aanleiding gee daartoe dat aansoeke afgekeur kan word.

U is altyd welkom om die skool te skakel vir inligting. Korrekte inligting verseker dat ongemaklikhede later uitgeskakel word.

Die skool behou die reg voor om enige aansoeke te kan aanvaar of te kan weier. Die skool se toelatingsbeleid (sien tersake dokumentasie) is die eerste hekkie wat deurgegaan moet word.

Dit is wys om, indien u besluit om u kind by Pionier in te skryf, ‘n afspraak met die skoolhoof te maak om uself en u kind bekend te stel.

Indien u aansoek suksevol is, sal u of telefonies of per epos ingelig word.

Dit is eenvoudig goeie maniere om ons in kennis te stel dat u kind wel by ons gaan aansluit.

Het u enige verdere vrae?