Kontakbesonderhede

Algemene navrae

Erasmus, J
Vir Dissiplinêre aangeleenthede
Mnr JC Erasmus
Smuts, S
Vir Akademiese navrae
Mev S Smuts

Kontakpersone

Uys, R
Vir Administratiewe navrae
Mev Ronel Uys
Bestpic_170731-22
Vir Algemene navrae en Ontvangs
Mev Ananda Els
Anke Paul
Vir Skoolverwante finansiële navrae
Mev Anke Paul
Van der Walt, D
Vir Koshuis- en Busverwante finansiële navrae
Mev Delmarie van der Walt