Meer oor Pionier

Mnr RS Muller

Welkom by Pionier

As hoof van hierdie pragtige en unieke skool is dit vir my ‘n voorreg om u op ons webwerf te verwelkom en u uit te nooi om ons skool te besoek. Pionier is trots daarop om as die énigste suiwer Afrikaanse skool in Kwa-Zulu Natal baanbrekerswerk te kan doen op die terreine van opvoeding, onderrig en skoling.

Elkeen betrokke by hierdie mooi skool het ‘n deurslaggewende rol te speel in die suksesse wat ons behaal. My dank aan toegewyde en hardwerkende onderwysers, ywerige en gefokusde leerlinge en lojale en ondersteunende ouers en gemeenskap. Sonder julle is ons nie SKOOL nie!

Mnr Riaan Spencer Muller, Skoolhoof

Ons Missie

Pionier wil as opvoedkundige instansie op so ‘n wyse funksioneer dat ons deurgaans as een van die bestes in die land op die gebied van opvoeding, onderrig en skoling gereken sal word.

Ons karakter is gebasseer op die waardes en beginsels van ons Christelike Geloof. Ons fokus op respek, omgee, regverdigheid, geloof en eerlikheid as lewenswaardes om ons leerders toe te rus om gebalanseerd met ‘n gesonde lewens- en wêreldbeskouing die toekoms in te stap.

  • Hoërskool Pionier is ‘n suiwer Afrikaanse skool
  • Ons bied uitstekende opleiding aan ons leerlinge
  • Bied ‘n stimulerende en ondersteunende akademiese program
  • Bekostigbare skool- en koshuisgelde
  • Leerlinge word gemotiveer deur erkenning vir prestasie
  • ‘n Gesonde en ondersteunende skoolomgewing word geskep.

Gereelde vrae

Belangrike nuus of kennisgewings sal op die volgende sosiale media platforms aan ouers en leerders gekommunikeer word:

  • Whatsapp groepe (registerklasse)
  • d6 Kommunikeerder
  • Pionier Facebookblad
  • E-posse

Dit is belangrik dat jy jou vergewis van al die maatreëls wat nou op die skoolterrein geld wanneer jy terugkom skooltoe!

Dra jou masker, hou jou afstand, vermy fisiese kontak!

Streng maatreëls geld by die koshuis om almal te beskerm. Lees meer hieroor op die koshuisblad.