Beheerliggaam

Van die Beheerliggaam

Ons streef daarna om ons skool steeds meer mededingend te maak aangesien dit die troefkaart teen stagnasie is.

POSBENAMING NAAM
Voorsitter Mnr Waldo de Goede
Onder-voorsitter Mnr Aldus Becker
Finansiële Voorsitter Mnr Adee Bosman
Lid Mnr Inus Davel
Lid Mnr Arthur Duvenhage
Lid Mnr Andre Harris
Lid Mnr Andre Smit
Skool Mnr Riaan Muller
Personeel Mej Johanna Botha
Mnr Cassie Smith
VRL Spencer Muller
Berné van Heerden
Sekretaresse Mev Ronel Uys
Enige vrae, Kommentaar, opmerkings?