HOëRSKOOL PIONIER - 'N WAARDEGEDREWE SKOOL!

Waardepilare

REGVERDIGHEID, EERLIKHEID, RESPEK, GELOOF, OMGEE - Die waardepilare waarop ons skool wil bou in ons gedrewenheid om ons leerlinge en personeel, en almal met wie ons in aanraking mag kom, positief te beïnvloed en te begelei na volwaardige menswees.
 
Hierdie vyf baniere begroet jou wanneer jy ons terrein in beweeg.  Met dank aan die ATKV en ons eie jeugtak, en saam met lede van die Reklamekommitee, gee ons nou duidelik gestalte aan ons voornemens by die skool.


Onder hierdie skakel kan u inligting bekom van die dag-tot-dag funksionering by die skool.

Hier vind u inligting oor:

-  Die Beheerliggaam

-  Ons skoollreëls

-  Roosters

-  Busaangeleenthede