GEDRAGSKODE VIR LEERDERS VAN HOëRSKOOL PIONIER
Die Gedragskode vir leerders van Hoërskool Pionier is die beleidsdokument waarvolgens die goeie orde en dissipline in die skool bestuur en beheer word.  Hierdie dokument is die primêre bron van enige ander uittreksels, verkorte weergawes of beleidsdokumente van die skool, en enige ander sodanige publikasies is onderhewig aan die beginsels en ordereëlings soos in hierdie Gedragskode vervat.

'n PDF-formaat weergawe kan met die skakel hieronder oopgemaak word.  U rekenaar het sekere sagteware nodig hiervoor wat gratis verkry kan word vanaf die webwerf van ADOBE.

 GEDRAGSKODE VIR LEERDERS VAN HOëRSKOOL PIONIER

D
ie "ALGEMENE SKOOLREëLS" hieronder is 'n verkorte samevatting van die algemene beginsels wat geld vir die dag tot dag bestuur van die skool.  Hierdie weergawe bevat inligting uit verskillende beleidsdokumente van die skool.