DProgram PUK-16 Finale 20 en 21 April 2018ie wedstryde vind op Dinsdag, 27 Maart 2018 by Piet Retief plaas.  Die finale program is op die kommunikeerder beskikbaar.