Hierdie bladsy bied inligting oor die ordereëlings wat geld om die daaglikse roetine in die koshuis te reguleer.

Dit word van alle koshuisinwoners en -gebruikers verwag om hulle streng by hierdie reëlings te hou, en ouers moet daarvan kennis neem ten einde u kind te kan ondersteun waar nodig. 
Die skakels hieronder kan gebruik word om 'n kopie in PDF-formaat af te laai.
Button Koshuisreëls