Graad 9 Vakkeuses 2018

Die vakke en vakpakketsamestelling wat by Hoërskool Pionier aangebied word, word in die volgende dokument uiteengesit.  Die skakel hierbo is 'n PDF-formaat weergawe van die inligting waarby ook 'n vorm aangeheg is wat ingevul en saam met enige nuwe aansoeke, of deur graad 9 leerlinge vir graad 10 vakkeuse aansoeke by die skool ingehandig moet word.
BELANGRIK:  Let op die uitsluitsels en voorskrifte vir vakkeuses soos op die aansoekdokument.
      Gr 9 Vakkeuse bl 1
 Gr 9 Vakkeuse bl 2
 
Gr 9 Vakkeuse bl 3
Gr 9 Vakkeuse bl 4